top of page

Miljöpolicy

Vår företagskultur ska genomsyras av att alla som verkar I vårt företags namn ska göra sitt yttersta för att värna om miljön. Samtliga anställda, underentreprenörer samt leverantörer ska arbeta på ett sätt som ger minsta möjliga negativa miljöpåverkan. Detta uppnår vi genom att:

 

 • Verksamheten utgår ifrån en helhetssyn, där miljöeffekterna under produkternas hela livslängd beaktas
.

 • Uppnå, efterleva och om möjligt överträffa lagar, förordningar och andra krav inom miljöområdet
.

 • Engagera alla som verkar i företagets namn inom miljöfrågor. Detta genom lyhört ledarskap, utbildning och fortlöpande dialog.


 • Styra verksamheten enligt ett miljöledningssystem för att uppnå uppställda mål
.

 • Återvinna material
.

 • Använda oss av transportsätt som belastar miljön minimalt.

 • Använda oss av miljövänliga servicebilar.

 • Handla material och tjänster av lokala producenter om det är möjligt.

 • Aktivt samarbeta i miljöfrågor med kunder, leverantörer och andra organisationer.

 

Vi arbetar enligt det kvalitetsgrundande systemet ISO 9001 och ISO 14001.

gräshoppa

Kvalitetspolicy

Vår högsta prioritet är att leverera installationer och tjänster av absolut högsta kvalite. För att uppnå våra kunders önskemål ska vi leverera produkter och tjänster med rätt teknisk nivå samt med rätt kvalitet. Detta åstadkommer vi genom att:

 

 • Leverera produkter och tjänster enligt tidplan
.

 • Leverera erfoderligt material enligt tidplan.

 • Ta reda vilken produkt/tjänst kunden efterfrågar.

 • I samråd med kund/beställare projektera arbeten.

 • Våra medarbetare är prestigelösa och vill ständigt förbättra kvaliteten på sina arbeten.

 • Ge vår personal och våra underentreprenör korrekt information och utbildning för att de ska kunna utföra sina arbeten på ett sätt som uppfyller våra höga kvaltets krav.

 • Ha ett nära samarbete med våra underleverantörer för att säkerställa en hög kvalitetsnivå på material och leveranser.

Vår strävan med detta arbetssätt är att ha ett väl fungerande system som säkerställer en hög kvalitetsnivå I alla våra åtaganden. Våra åtaganden ska alltid innefatta att : Vår personal har all nödvändig utbildning, monterar rätt material enligt montageanvisningar på rätt plats och I god tid.

bottom of page