Som auktoriserade serviceparter hjälper vi dig gärna med

den rekommenderade bas-servicen. I en bas-service ingår bland annat:

 • Byte av förslitningsdelar

 • Rengöring och kontroll av tempgivare, katalysator, fläkt

 • Rengöring av askpotta samt kontroll av asklådans isolering

 • Allmän genomgång av din förbränningstoalett

 • Provkörning för att säkerställa funktionalitet mm.

Vi erbjuder även:

 • Försäljning förbränningstoaletter

 • Installation

 • Reservdelar

 • Förbrukningsmaterial, påsar

 • Service

 • Felsökning

Behöver din förbränningstoalett service?

 • Fyll i service formuläret i nedladdningslänken nedan

 • Kontakta oss

 • Lämna in toa med ett ifyllt formulär

Viktigt att tänka på vid inlämning av service:

Synligt serienummer på din förbränningstoalett.

OBS!

För våra service partners arbetsmiljö är det viktigt att man vid service har tömt asklådan samt rengjort toaletten.

Vid leverans av en ej rengjord toalett, debiteras en rengöringsavgift på 1800 kr inkl. moms.

Certifierad Servicepartner.png