Separett_endast.png

Som auktoriserade serviceparter hjälper vi dig gärna med

den rekommenderade bas-servicen. I en bas-service ingår bland annat:

 • Byte av elementslinga

 • rengöring / kontroll av termogivare

 • Rengöring / kontroll av katalysator

 • Rengöring / kontroll Fläkt

 • Rengöring av rökröret

 • Kontroll öppning av fallucka. Rengöring och justering vid behov

 • Styrkortet uppdateras med senaste programvara

 • Allmän genomgång av din förbränningstoalett

 • Provkörning för att säkerställa funktionalitet mm.

 • Nollställning av service i servicemenyn
   

 • Vid behov tillkommer kostnad för materialbyte, elementslinga ingår. På delar som byts vid service lämnar
  Separett 6 månaders materialgaranti från servicedokumentet.

Vi erbjuder även:

 • Försäljning förbränningstoaletter

 • Installation

 • Reservdelar

 • Förbrukningsmaterial, påsar

 • Service

 • Felsökning

Behöver din förbränningstoalett service?

 • Fyll i service formuläret i nedladdningslänken nedan

 • Kontakta oss

 • Lämna in toa med ett ifyllt formulär

Viktigt att tänka på vid inlämning av service:

Synligt serienummer på din förbränningstoalett.

OBS!

För våra service partners arbetsmiljö är det viktigt att man vid service har tömt asklådan samt rengjort toaletten.

Vid leverans av en ej rengjord toalett, debiteras en rengöringsavgift på 1800 kr inkl. moms.