top of page

Industrirör

Vi är ett industrisvetsföretag sedan starten 2003!

Vi utför bland annat:

  • Fjärrvärmeinstallationer, kulvertarbeten, undercentraler och värmeväxlare.

  • Installationer inom tillverkande industri, maskininstallationer med tryckluft, gaser, ånga, emulsion med mera.

  • Installation av stora värme och kylanläggningar åt fastighetsbolag, energibolag och industrier.

  • Projektering, installation och service av fastighetsvärmepumpar för värme och kylproduktion. Processkyla med geokyla som energikälla mm. 

  • Återvinning av energi är något vi särskilt brinner för! Vi har hjälpt många företag och organisationer med att energieffektivisera. Resultaten har blivit stora besparingar av energi. Referenser finns på förfrågan.

Rörsvetsning

Vi utför rörsvetsning och tillverkning av tryckbärande rörledningar. Vi kvalitetssäkrar vår rörsvetsning enligt ISO 3834-2 och vår personal innehar EN287 svetscertifikat i de flesta förekommande material. Vi har kvalificerade svetsprocedurer WPQR för MMA, gassvetsning, Tig svetsning och hårdlödning samt certifikat för lödning av medicinska gaser.

Vi verkar främst inom Eskilstuna, Strängnäs, Västerås och Stockholm med omnejd men åtar oss större entreprenader över hela landet.

Kontakta oss!

bottom of page